Llicenciada en filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona (1931), començà la seva tasca professional com a cofundadora de l'Institut Escola del Parc. Després d'un any d'estada a la Residencia de Estudiantes de Madrid, tornà a Barcelona i s'incorporà a l'Institut Escola de Sarrià, on exercí fins a la fi de la guerra civil. Pel març del 1939, juntament amb altres professors i pares d'alumnes del desaparegut Institut Escola, fundà l'escola Isabel de Villena, continuadora de la tasca pedagògica iniciada durant la Segona República i que fou pionera, a la postguerra, en qüestions com coeducació i ensenyament en català. Participà en la fundació de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, dins la qual tingué una destacada actuació en la formació dels actors en l'aspecte de la dicció. Excel·lí en la traducció al català de nombroses obres d'autors alemanys: Brecht, Dürrenmatt, Böll, Lukács, Döblin, etc. Rebé el Premi Ciutat de Barcelona de traducció 1993 per la versió catalana de la novel·la A la glorieta, de J.Bowles.

Carme Serrallonga i Calafell

Pedagoga i traductora

Barcelona 1909-1997

ii
ii
d
p