i
d

Jane Addams ,

Sociòloga i reformadora, guardonada amb el Nobel de la Pau el 1931

Cerdavila-EUA, 1869-Xicago 1935

p

El 1989 va ser co-fundadora amb Ellen Gates Starr de la Hull House, a Chicago, que fou una de les primeres cases d'acollida per a immigrants als Estats Units, amb guarderia infantil i diversos programes d'educació. Per influència de la Toynbee Hall de l'East End de Londres , fundada per Samuel Barnett el 1884. Aquestes cases d'acollida van ser un exemple per al veïnat com a centres de benestar i de reforma social. Les seves idees i impuls van ser decisives per a l'aparició del Treball Social com a disciplina aplicada de les ciències socials..


Addams va ser membre de la Lliga Anti-Imperialista americana i fundadora de la Unión Americana de Llibertats Civils i lAsociació Nacional pel Progrés de las Persones de Color. Va treballar activament en favor del sufragi femení i del pacifisme, pressionant al Govern en favor dels drets de la dona, dels nens i de la joventut.

Va formar part de la fundació de la Lliga Internacional de le Dones per la Pau i la Llibertat el 1915. El 1931fou guardonada amb el Premi Nobel de la Pau per la seva participació en el moviment pacifista i sufragista femení així com per la seva participació en la fundació de la Lliga Internacional de les Dones per la Pau i la Llibertat, juntament amb l'educador Nicholas Murray Butler-