i
d
p

Filla del pianista Joaquim Nin i Castellanos i germana del compositor Joaquim M.Nin-Culmell. Als 11 anys , residint a Nova York, començà a escriure i descobrí en la literatura una sortida al seu drama íntim: la fascinació amorosa vers el seu pare, que els havia abandonat i el qual no va retrobar fins el 1933. Començà, aleshores, a escriure un Diari , que fou publicat parcialment.

L'any 1929 retornà a París, on copletà el seu diari. La seva casa es converí en un dels salons literaris més famosos dels anys 30. Entrà en contacte amb intel·lectuals i artistes, d'entre els quals H.Miller i O.Rank, el qual li donà a conèixer la psicoanàlisi.

Integrada en l'avantguardisme de l'època, escriví novel·les (House of Incest, 1931, The Winter of Artifice, 1939, Seduction of the Minotaur, 1961) i narracions (Under the Glass Bell, 1944, A Spy in the House of Love, 1954) on, sota l'influx del surrealisme, descriu somnis i fantasies del propi subconscient.

De gran interès, doncs, és el seu Diary (1966-76), alhora valuós testimoni de la vida artística a Nova York i a París i contribució a l'ideari feminista.

ANAÏS NIN

Escriptora

Paris 1903 - LosAngeles, 1977