i
d
p
Va residir a Madrid i cap als 30 anys es traslladà a Barcelona. Aviat col·laborà amb la premsa republicana i es vinculà al republicanisme lliurepensador i a la maçoneria, pledejant sempre per la causa feminista. Ángeles López de Ayala fou la feminista més important de la Catalunya de finals de segle passat i principi de l’actual. Es definia com a republicana, maçona i lliurepensadora. El feminisme organitzat que representava Ángeles López de Ayala lluitava contra dos fronts: l’església i la supremacia de l’home .Va fundar la Sociedad Autónoma de Mujeres amb l’anarquista Teresa Claramunt i l’espiritista Amàlia Domingo. Finançava una escola laica nocturna:, que fou l’embrió de la Sociedad Progressiva Femenina el 1898. Aquesta entitat feminista mantenia una escola diürna per a nenes i una nocturna per adults. Va crear un orfeó i una companyia de teatre. Publicà la revista El Progreso que es subtitulà Periódico Republicano, i en tots els números es parlava del problema de la dona. Fundà El Gladiador, que s’ocupava de la condició de la dona i de la lluita feminista en tots els camps, periòdic que va desaparèixer coincidint amb la Setmana Tràgica (1909). L’any següent, López de Ayala fundà El Libertador periódico defensor de la mujer y órgano del librepensamiento. El primer número va reivindicar l’emancipació de les dones, la república, la laïcització de la societat i la destrucció del catolicisme, que va tenir una vida molt breu. A causa de les persecucions de les autoritats:va passar tres llargues temporades a la presó per les seves activitats polítiques i periodístiques. El 1914, López de Ayala creava una altra revista, El Gladiador del Librepensamiento, on també hi col·laboraven homes, que reflexava les activitats feministes i lliurepensadores i es declarava contra la guerra europea .

ÁNGELES LÓPEZ DE AYALA

Escriptora i feminista

Sevilla 1856 - Barcelona 1926