i
d
p

El 1933 va obtenir el el títol de l’Escola de Bibliotecàries de la Generalitat de Catlunya i va començar a dirigir la Biblioteca de la  Caixa de Pensions, a Palma de Mallorca. Durant la guerra civil espanyola es va encarregar dels serveis de divulgació de llibres a hospitals i al front.

En acabar la guerra, organitzà les Biblioteques Públiques de Catalunyava . El 1953 va guanyar el Premio Nacional al Mejor Libro Infantil.


Va col·laborar a El Ciervo, Avui, Serrad’Or i El Món. El 1982 organitzà la primera exposició del Llibre Infantil en Català a la Internationale Jugendbibliothek de Munic. El 1998 va rebre la Creu de Sant Jordi.


El 1998 va donar a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) la seva col·lecció de literatura infantil, més de 1.500 obres. Va ser membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), que des del 2000 convoquen un premi literari que porta el seu nom.

 

AURORA DÍAZ-PLAJA CONTESTI

Escriptora i bibliotecària

Barcelona 1913- 2003