*Ana Frank, plaça

*Caterina Albert (Víctor Català). jardins

*Dones del 36, plaça

*Mariana Pineda, carrer

 

 

 

Gràcia
i