*Anna Murià , placeta

*Dolors Aleu , jardins

*La Dama del Paraigua, font

*Maria Aurèlia Capmany, carrer

*Raquel Meller, plaça

*Santa Eulàlia , baixada

*Victoria de los Ángeles, jardins

 

 

 

 

i
Ciutat Vella