i
d
 Fou una metgessa catalana, la primera dona llicenciada en medicina de l'Estat espanyol, i la segona en assolir el títol de doctora. Acaba el batxillerat el mes de juliol del 1874 i el setembre del mateix any ingressa a la Faacultat de Medicina. Acaba els estudis el  1879, però no té permís per fer l'examen de llicenciatura fins el 4 d'abril de 1882, i s'examina el 19 de juny d'aquell any. Aprova amb excel·lent i es converteix en la primera dona llicenciada de l'Estat espanyol. És doctorà a Madrid el 8 d'octubre de 1882, quatre dies després que ho fes Martina Castells i Ballespí. Publicà la tesi doctoral titulada De la necesidad de encaminar por una nueva senda la educación higiénico-moral de la mujer (1883). S'especialitzà en ginecologia i medicina infantil. Entre les tres primeres dones que estudiaren medicina a Espanya també hi figura Maria Elena Maseras, però únicament Dolors Aleu i Riera va exercir la professió i va tenir una consulta pròpia a Barcelona durant 25 anys. Martina Castells morí prematurament abans de poder exercir i Elena Maseras es dedicà a l'ensenyament. La doctora Aleu i Riera portà una vida professional molt activa durant 25 anys. Va ser professora d'higiene domèstica a l'Acadèmia per a la Il·lustració de la Dona, fundada per Esmeralda Cervantes i ubicada al número 10 de la Rambla de Canaletes. També va ser autora de textos de caràcter divulgatiu, orientats a millorar la qualitat de vida de les dones, especialment en l'àmbit de la maternitat, com ara Consejos a una madre sobre el régimen, limpieza, vestidos, sueño, ejercicio y entretenimiento de los niños.  

Dolors Aleu i Riera,

metgessa, primera dona llicenciada en medicina de tot l'Estat espanyol

Barcelona 1857-1913

p